Γενικές Ανακοινώσεις
o ΕΛΚΕΘΕ διοργανώνει διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα, στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2021. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δράσεων των έργων MISTRAL (Interreg MED) και BLUEMED CSA #Horizon20200).

Κατά την πρώτη μέρα θα παρουσιαστούν οι «Προτεραιότητες και προκλήσεις στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα», με στόχο την ενίσχυση των σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Γαλάζια Ανάπτυξη».

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: HCMR Hellenic Centre for Marine Research | ΕΛΚΕΘΕ: Διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5200/24.11.2020/τεύχος β? του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε πως κατ? εξαίρεση κατά το Ακαδ. Έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ δε πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β?31850).

Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση είχαμε από τη Cisco (WebEx), την Παρασκευή 11/12 από τις 21:00 έως και τις 02:00 την επόμενη θα υπάρξει μετάπτωση των υπηρεσιών της σε νέα υποδομή. Κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης θα υπάρχουν δυσκολίες στη διενέργεια των ηλεκτρονικών συναντήσεων οπότε θα ήταν προτιμότερο να αναβληθούν.

Σύνδεσμοι:

http://mech.uowm.gr/

http://lms.mech.uowm.gr/

http://mech.uowm.gr/en/sapidis/

Το εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προτίθενται να προκηρύξουν μία θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο επιστημονικό αντικείμενο "ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ" ("REVERSE ENGINEERING OF CAD MODELS"). Η προτεινόμενη έρευνα άπτεται των ζητημάτων: ψηφιοποίηση φυσικού αντικειμένου, επεξεργασία νέφους σημείων/τριγώνων, παραγωγή μοντέλου CAD (Computer-Aided Design) επιφανειών spline.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

-Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Θα εκτιμηθούν:

Γνώσεις/εμπειρία στην επιστήμη του Computer-Aided Design (CAD) και στις προαπαιτούμενες, σχετικές επιστημονικές/τεχνολογικές περιοχές της Πληροφορικής και των Μαθηματικών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, ερευνητικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν) καθώς και συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsapidis@uowm.gr. Στην ίδια διεύθυνση e-mail υποβάλλονται και όλες οι σχετικές ερωτήσεις.

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου Μηχανολογικών Συστημάτων

Καθηγητής Νικόλαος Σαπίδης