Γενικές Ανακοινώσεις
Thursday, 25 Νοεμβρίου 2021
Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την 1.12.2021 ημέρα Τατάρτη & ώρα 12.00 στο αθηλητικό κέντρο Ε.Μ.Π.