Γενικές Ανακοινώσεις
Aνακοινώνεται ότι η Bentley Education προσφέρει τα ακαδημαϊκά της προϊόντα δωρεάν στους καθηγητές, στο λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό και στους φοιτητές.
Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι φοιτητές να μπουν στην ιστοσελίδα https://education.bentley.com/ , να δημιουργήσουν ένα προφίλ χρησιμοποιώντας το email που έχουν στο ΕΜΠ και να κατεβάσουν τα προϊόντα που πιθανόν τους ενδιαφέρουν. Οδηγίες ευρίσκονται στο συνημμένο. Επισημαίνεται ειδικά η διαθεσιμότητα του προγράμματος MAXSURF το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση στο Θέμα Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ