Γενικές Ανακοινώσεις
Friday, 08 Οκτωβρίου 2021
Η Schulte Group ενδιαφέρεται για νέους απόφοιτους της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ αλλά και για προπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική ¶σκηση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ