Γενικές Ανακοινώσεις
Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «European Maritime Day in Greece ? the Blue Growth Community experience» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Οριζόντιου Έργου Blue Growth Interreg MED, ως δράση του θεσμού European Maritime Day in My Country, και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και κυρίως τους νέους για τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται εντός του προγράμματος Interreg MED από ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της «Γαλάζιας» Οικονομίας. Το ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας περιλαμβάνει συνεντεύξεις των ελλήνων εταίρων των έργων του προγράμματος δίνοντας μέσα από το βλέμμα τους μία ελπιδοφόρα προοπτική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Δείτε το στον παρακάτω σύνδεσμο: Βρείτε εδώ τo βίντεο