Γενικές Ανακοινώσεις
Όσοι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παράσχουν επικουρικό διδακτικό έργο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, καλούνται να υποβάλουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 18/1/2021 έως και την Παρασκευή 22/01/2021 και ώρες 11:00 - 13:00, στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τομέα.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Βρείτε εδώ την αίτηση