Γενικές Ανακοινώσεις
o ΕΛΚΕΘΕ διοργανώνει διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα, στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2021. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δράσεων των έργων MISTRAL (Interreg MED) και BLUEMED CSA #Horizon20200).

Κατά την πρώτη μέρα θα παρουσιαστούν οι «Προτεραιότητες και προκλήσεις στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα», με στόχο την ενίσχυση των σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Γαλάζια Ανάπτυξη».

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: HCMR Hellenic Centre for Marine Research | ΕΛΚΕΘΕ: Διήμερη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση