Γενικές Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5200/24.11.2020/τεύχος β? του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε πως κατ? εξαίρεση κατά το Ακαδ. Έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ δε πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β?31850).

Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.