Γενικές Ανακοινώσεις
Ως Τοπικοί Υπεύθυνοι για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ορίστηκαν οι:

-Αγγελική Λάμπρου, 210 772 1894, alambrou@central.ntua.gr,

-Ελευθερία Ηλιοπούλου, 210 772 1407, eli@deslab.ntua.gr,

-Χαρά Σαράφογλου, 210 772 1789, chsaraf@mail.ntua.gr