Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Έναρξη αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υπ. Διδακτόρων: 9/9/2020- 9/10/2020 Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr χρησιμοποιώντας τα έντυπα αιτήσεων για ΝΕΕΜΠ-ΦΕΖ [1].

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

[1] http://esties.ntua.gr/AITHSEIS_EISDOXWN_NEEMP-FEZ_2020.pdf