Γενικές Ανακοινώσεις
Τη Δευτέρα, 6 Απριλίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής ΝΜΜ στα γραφεία του DNV GL στον Πειραιά, οδός Αιτωλικού 5.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ομιλίες από στελέχη του DNV GL και ξενάγηση στα τμήματα του Νηογνώμονα.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους τελειόφοιτους φοιτητές (8ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών) οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου. Ο δηλώσεις συμμετοχής θα στέλνονται με e-mail στον καθηγητή Γ. Ζαραφωνίτη (zar@deslab.ntua.gr) και θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως ονοματεπώνυμο, κωδικό φοιτητή, εξάμηνο φοίτησης και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, κινητό). Λόγω του περιορισμένου αριθμού φοιτητών που προβλέπεται να μετάσχουν στην επίσκεψη, η επιλογή θα γίνει αποκλειστικά με σειρά προτεραιότητας.

Αν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός φοιτητών θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση που θα απευθύνεται και σε φοιτητές μικρότερων εξαμήνων.