Γενικές Ανακοινώσεις

Στον Κοσμήτορα της Σχολής μας, Καθ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο, απονεμήθηκε η χρυσή καρφίτσα ως εύφημος μνεία για την 40χρονη ευδόκιμη συμμετοχή του ως μέλους της Γερμανικής Ένωσης Ναυπηγών, Schiffbautechnische Gesellschaft e.V. (STG).

Η απονομή έγινε από τον Πρόεδρο της STG Dr.-Ing. Hermann J. Klein κατά την διάρκεια τελετής στις 21 Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου της STG, που πραγματοποιήθηκε εφέτος στην πόλη Papenburg της Γερμανίας.

H τιμητική αυτή διάκριση προς το πρόσωπό του ανανακλά την επιστημονική αναγνωρισιμότητα και το κύρος της Σχολής Ναυπηγών του ΕΜΠ διεθνώς.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν δίνονται στιγμιότυπα από τη βράβευση και το επιδοθέν δίπλωμα.