Γενικές Ανακοινώσεις

Η εταιρεία SEA WORLD MANAGEMENT AND TRADING INC. ενδιαφέρεται να προσλάβει σε θέση πλήρους απασχόλησης έναν απόφοιτο ( ή τελειόφοιτο φοιτητή) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ με κύριο αντικείμενο εργασίας το PMS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@seaworldmt.gr ή/και να ζητήσουν περεταίρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες από την κα Χριστίνα Χριστοδούλου (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού) στο τηλέφωνο 210 9413777 / Ext: 511.