Γενικές Ανακοινώσεις

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ? ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Θέσεως

Η Ναυτιλιακή Εταιρία Efshipping Co SA προσφέρει μία θέση Ασκούμενου στο Τεχνικό της Τμήμα, σε υποψηφίους επί πτυχίο, χρονικής διάρκειας από 6 έως 9 μήνες. Η προσφερόμενη θέση δίνει μια μοναδική ευκαιρία στον υποψήφιο Ασκούμενο, μέσω της ενασχόλησής του με ποικίλα Ναυπηγικά/Μηχανολογικά πρότζεκτ, να αποκτήσει σημαντικές δεξιότητες κι εμπειρία στον κλάδο.

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίου

-Να βρίσκεται στο τελευταίο χρόνο φοίτησης της σχολής Μηχανολόγων ή Ναυπηγών Μηχανικών

-?Άριστη γνώση Αγγλικής

-Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου

Ειδικά προσόντα:

-Οργανωτική ικανότητα και προσήλωση στην εύρεση Τεχνικών λύσεων

-Αναλυτική και δημιουργική σκέψη

-Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Επαγγελματικά Οφέλη

-Δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης

-Μικρή κι ευέλικτη εταιρική δομή που επιτρέπει την απόκτηση εμπειρίας από όλα τα Ναυτιλιακά τμήματα.

-Μηνιαίες αποδοχές βάση Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης με ή χωρίς συμμετοχή του Πανεπιστημίου.

Παρακαλώ όπως αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο kdk@efshipping.gr με θέμα "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ".