Γενικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση σε εταιρεία : Η εταιρεία «A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A.» ενδιαφέρεται να εντάξει στο προσωπικό της ένα ναυπηγό (απόφοιτο ή τελειόφοιτο) με καλή επίδοση στις σπουδές του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ελένη Λαΐου για περισσότερες πληροφορίες:

ELENI LAIOU |SENIOR HR GENERALIST

T: +30 210 615 5345 | M:+30 697 8661 770

E: elaiou@nomikos.gr | W: www.amnomikos.com