Γενικές Ανακοινώσεις

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σας προσκαλεί στο Διεθνές Συνέδριο για τη Γαλάζια Ενέργεια, που πραγματοποιείται, στο πλαίσιο του έργου PELAGOS, στην Αθήνα, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PELAGOS, δημιουργήθηκε ένα διακρατικό μεσογειακό σύμπλεγμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της γαλάζιας ενέργειας στις παράκτιες, νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου. Το σύμπλεγμα αυτό κατάφερε να συγκεντρώσει 455 φορείς από ολόκληρη τη Μεσόγειο, από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό και τεχνικό κόσμο, αλλά και από το ευρύ κοινό, ακολουθώντας την προσέγγιση της τετραπλής έλικας, ώστε να περιλαμβάνει μέλη από όλη την αξιακή αλυσίδα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι εταίροι του έργου PELAGOS, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου σε διαμορφωτές πολιτικής της ΕΕ, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα της γαλάζιας ενέργειας στη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης, εκπρόσωποι ΜΜΕ από όλη τη Μεσόγειο θα παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη θάλασσα που έχουν αναπτυχθεί. Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους ΜΜΕ, επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ που εμπλέκονται στον κλάδο της Γαλάζιας Ενέργειας, καθώς και άλλων φορέων όπως πανεπιστήμια, ενεργειακά κέντρα, περιφερειακές αρχές, γραφεία καινοτομίας.

Το Διεθνές Συνέδριο του έργου PELAGOS έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του έργου PELAGOS, στο πεδίο NEWS

Πληροφορίες

Στην ίδια ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε την ατζέντα του Συνεδρίου, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, καθώς και τη φόρμα εγγραφής. Φόρμα Εγγραφής: