Γενικές Ανακοινώσεις

Press Release of Summer School that will take place at Kotor, Montenegro from 01st to 05th of July, 2019 with title ?Blue Growth: emerging technologies, trends and opportunities?

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση