Γενικές Ανακοινώσεις
Tuesday, 26 Μαρτίου 2019

Η εταιρεία ICS SOLIX, αναζητεί Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ (Ναυπηγός Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός). Εμπειρία και γνώση σε θέματα ναυπηγικής, τύπους πλοίων καθώς σχετικά με μέρη, εξοπλισμό και εξαρτήματα πλοίων θεωρούνται ως πλεονεκτήματα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ικανοί χρήστες Αγγλικών (προφορικά και γραπτά) και MS Office. βιογραφικά σημειώματα: technical@ics-solix.com.