Γενικές Ανακοινώσεις

Η εξέταση της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας του 4ου εξαμήνου θα γίνει την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, στο αμφιθέτρο Δ. και στην αίθουσα 209 αντίσοιχα του κτηρίου Δ και ώρα 15.00 μ.μ.