Γενικές Ανακοινώσεις
Monday, 07 Μαίου 2018

Λεξικά Ναυτικών Όρων

ο Επικ. Καθ. Γ. Παπαδάκης ψηφιοποίησε τα λεξικά που υπήρχαν στα τέσσερα βιβλία "Τεχνική του Πλοίου" του καθηγητή Βασίλειου Φραγκούλη. Το υλικό αντλήθηκε από την προσωπική βιβλιοθήκη του ομότιμου Καθηγητή Κ. Λουκάκη. Τα λεξικά είναι τεσσάρων ειδών: Επίσημων - Κοινών όρων Κοινών - Επίσημων όρων Ελληνό -Αγγλικά Αγγλο ? Ελληνικά

Βρείτε εδώ τα λεξικά