Γενικές Ανακοινώσεις
Thursday, 29 Μαρτίου 2018

Το ωράριο του εργαστηρίου προσωπικών υπολογιστών της Σχολής για την περίοδο των εορτών θα είναι το εξής: Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου - Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου, 9.30-15.30 Τετάρτη 11 Απριλίου - Παρασκευή 13 Απριλίου 9.30-15.30