Γενικές Ανακοινώσεις
Ανακοινώνεται ότι, μετά από συμφωνία με τον Οργανισμό American Bureau of Shipping (ABS) καθιερώνεται, με έτος έναρξης το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, η απονομή χρηματικών βραβείων συνολικής αξίας έως $40,000 σε φοιτητές της Σχολής οι οποίοι διακρίνονται για την εξαιρετική επίδοση στις σπουδές τους. Δημιουργούνται 5 κατηγορίες βραβείων ως ακολούθως: 3 βραβεία αξίας το καθένα $5000 θα δίδονται στους πρωτεύσαντες στο 2ο, 3ο και 4ο έτος (ένα ανά έτος). 3 βραβεία αξίας το καθένα $3000 θα δίδονται στους δεύτερους στα ανωτέρω έτη. 3 βραβεία αξίας το καθένα $2000 θα δίδονται στους τρίτους. 6 βραβεία (2 x 3) αξίας το καθένα $1000 θα δίδονται στους τέταρτους και πέμπτους. Ειδικά βραβεία συνολικής αξίας έως $4000 είναι δυνατό να δίδονται σε φοιτητές οι οποίοι, με βάση την ακαδημαϊκή τους προσπάθεια, επέτυχαν διάκριση η οποία δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες. Ως επιλέξιμοι προς βράβευση για τις κατηγορίες α έως δ θεωρούνται οι φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους οι οποίοι στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σπουδών τους με βάση την ημερομηνία εισαγωγής τους εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του έτους τους (περίοδοι Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου). Προσμετρώνται μόνον οι βαθμολογίες στα μαθήματα του ονομαστικού έτους σπουδών του φοιτητή. Υπεύθυνη για τα βραβεία θα είναι Επιτροπή η οποία θ’ αποτελείται από καθηγητές της Σχολής και ανώτερα στελέχη του Οργανισμού ABS. Η πρόταση των προς βράβευση φοιτητών θα ετοιμάζεται απ΄ τη Σχολή μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και θα υποβάλλεται προς την Επιτροπή για την τελική κρίση. Η βράβευση θα πραγματοποιείται στη διάρκεια σχετικής τελετής που θα πραγματοποιείται το Δεκέμβριο. Ο Κοσμήτορας της Σχολής 5.9.2014