Γενικές Ανακοινώσεις
Ναυτιλιακή Εταιρεία αναζητείί φοιτητή ή απόφοιτο της Σχολής.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες