Γενικές Ανακοινώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο e-mail: protokollo@central.ntua.gr. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ
Τηλ.2104206893

Πατήστε εδώ για την αίτηση