Γενικές Ανακοινώσεις
Friday, 19 Απριλίου 2024
Η επόμενη παρουσίασή θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 25 Απριλίου, 17:00-19:00 με θέμα: Consulting services and entrepreneurship of small scale in the maritime industry.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες