Γενικές Ανακοινώσεις
Η A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A. προσφέρει μια θέση Πρακτικής ¶σκησης 6 μηνών σε διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.