Γενικές Ανακοινώσεις
Στο πλαίσιο της άσκησης "Κτησίβιος 2023" για την αντιμετώπιση & μείωση των επιπτώσεων από Τεχνολογικά ατυχήματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές που διεξήχθη από την Περιφέρεια Αττικής στις 25/4/2023, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιεί έρευνα που φιλοδοξεί να εξετάσει:

Την αντίληψη κινδύνου (risk perception) τεχνολογικού ατυχήματος σε σχέση με την αντίληψη φυσικών, τεχνολογικών και άλλων κινδύνων, και

Τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη κινδύνου και τη γνώση αναφορικά με τεχνολογικά ατυχήματα.

H Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής καλεί τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής να συμβάλλουν στην έρευνα συμπληρώνοντας -ανώνυμα- το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Βρείτε εδώ το ερωτηματολόγιο