Γενικές Ανακοινώσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση (επισυνάπτεται έντυπο ΝΕΕΜΠ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο e-mail: protokollo@central.ntua.gr. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία. Αίτηση στέγασης φοιτητών ΝΕΕΜΠ pdf
Βρείτε εδώ την αίτηση