Γενικές Ανακοινώσεις
Εκ μέρους του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Yachting ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με θέμα "Green Yachting", ότι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.