Γενικές Ανακοινώσεις
Thursday, 17 Νοεμβρίου 2022
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω του Portal της εταιρείας (https://vgrouplimited.com/join-our-group/onshore-roles/) ή να στέλνουν απευθείας το Cv τους στην κα Katerina Tzimogianni, katerina.tzimogianni@vships.com
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.