Γενικές Ανακοινώσεις
Το μάθημα Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου του κου Γρηγορόπουλου αναβάλλεται λόγω εκτάκτου γεγονότος.