Γενικές Ανακοινώσεις
Η αναπλήρωση της εξέτασης των μαθημάτων της 21 ης Σεπτεμβρίου 2022, θα γίνει ως κάτωθι:
ΑΝΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Τετάρτη 28/9/2022 και ώρα 8:30 π.μ. στην αίθουσα 201 του κτ. Δ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ Ι: Τρίτη 4/10/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δ. και στις αίθουσες 106 και 209 του κτ.Δ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ: Παρασκευή 7/10/2022 και ώρα 9.30 π.μ. στις αίθουσες 105, 106 και 209 του κτ. Δ.

Ζωγράφου, 21.09.2022
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ