Γενικές Ανακοινώσεις
Friday, 30 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 10.00 ? 15.30