Γενικές Ανακοινώσεις

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea προγραμματίζει δράσεις παράκτιων καθαρισμών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος "My beach Our Planet" στην Αττική. Για περισσότερα δείτε το συνημμένο/