Γενικές Ανακοινώσεις
Η αναπλήρωση της εξέτασης των μαθημάτων της 21 ης Σεπτεμβρίου 2022, θα γίνει ως κάτωθι:
ΑΝΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Τετάρτη 28/9/2022 και ώρα 8:30 π.μ. στην αίθουσα 201 του κτ. Δ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ Ι: Τρίτη 4/10/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δ. και στις αίθουσες 106 και 209 του κτ.Δ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ: Παρασκευή 7/10/2022 και ώρα 9.30 π.μ. στις αίθουσες 105, 106 και 209 του κτ. Δ.

Ζωγράφου, 21.09.2022
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Tuesday, 20 Σεπτεμβρίου 2022
Λόγω απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, την Τετάρτη, 21/9/2022 αναβάλλονται οι εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής ΝΜΜ του ΕΜΠ και των μαθημάτων του ΔΠΜΣ στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία. Για τις νέες ημερομηνίες εξέτασης των αναβληθέντων μαθημάτων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (http://esties.ntua.gr/) ηλεκτρονικά στο email: protokollo@central.ntua.gr, χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.
Έντυπο αίτησης ΝΕΕΜΠ [1]
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ
Τηλ. 2104206893
[1] http://esties.ntua.gr/AITHSH_STEGASHS_NEEMP_052021.pdf
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) Πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023-ΕΜΠ" (κωδικός ΟΠΣ: 5184348) και Κ.Α. ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1612, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ' εφαρμογή της από 31-08-2022 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, και την από 21.07.2022 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, Θέμα 22, σχετικά με την κατανομή των θέσεων στις Σχολές.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Tuesday, 30 Αυγούστου 2022
POSITION DESCRIPTION
Cyprus Sea Lines Co Ltd, shipping company based in Kifisia is looking to hire a Naval Architect & Marine Engineer recent graduate to support its Technical Department. The team member will maintain & update records of inspections and voyage repairs, lub and fuel oil analyses and outstanding items. Will also monitor fleet performance and maintenance by screening technical records and participate in special projects such as modifications and implementation of new regulations.
QUALIFICATIONS
THE IDEAL CANDIDATE SHOULD HOLD A UNIVERSITY DEGREE IN NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING, BE FLUENT IN ENGLISH (SPOKEN AND WRITTEN) AND COMPUTER LITERATE (MS OFFICE & DANAOS). HE/SHE MUST ALSO HAVE GOOD COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS AND CAN WORK IN A MULTI-TASKING DYNAMIC ENVIRONMENT.
HOW TO APPLY
Applications and English CV can be emailed to shippingco.hr@gmail.com
‹ Νεότερες1234...36Παλαιότερες ›