Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Πέντε Μελών της Κοσμητείας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Εκλογές Διευθυντών Τομέων Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντών στους τομείς της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ορισμός τριμελών εφορευτικών επιτροπων και αναπληρωματικών μελών για τη διενέργεια εκλογών Διευθυντών στους τομείς της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ο Κοσμήτορας Κωνσταντίνος Σπύρου και οι Καθηγητές της Σχολής, σας προσκαλούν στην εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:45 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δ. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κωνσταντίνος Σπύρου

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Διαβάστε την ανακοίνωση

Γνωστοποίηση Συγκρότησης Ειδικής Ενδεκαμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Προυσαλίδη

Διαβάστε την ανακοίνωση

Παραίτηση Υποψηφιότητας Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου

Διαβάστε την ανακοίνωση