Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Προκήρυξη Εκλογής για ανάδειξη διευθυντή εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας ΣΝΜΜ Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια εκλογών Διευθυντών Τομέων ΣΝΜΜ Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη διευθυντών τομέων ΣΝΜΜ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι εταίροι του έργου PELAGOS, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου σε διαμορφωτές πολιτικής της ΕΕ, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα της γαλάζιας ενέργειας στη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης, εκπρόσωποι ΜΜΕ από όλη τη Μεσόγειο θα παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη θάλασσα που έχουν αναπτυχθεί. Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους ΜΜΕ, επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ που εμπλέκονται στον κλάδο της Γαλάζιας Ενέργειας, καθώς και άλλων φορέων όπως πανεπιστήμια, ενεργειακά κέντρα, περιφερειακές αρχές, γραφεία καινοτομίας.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών εφορευτικής επιτροπής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου "Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής" της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π."

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Προκήρυξη Εκλογής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου "Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής" της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π."

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Πρόσκληση σε Εκδήλωση Ενημέρωσης πρωτοετών φοιτητών ΣΝΜΜ.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Βρείτε εδώ την αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων Π.Δ.407/80 Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Tuesday, 08 Ιανουαρίου 2019

Σήμερα 08/01/2019 Η Σχολή θα παραμείνει κλειστή λόγω των καιρικών συνθηκών.

Πρόσκληση επικουρικού-διδακτικού έργου στα μαθήματα της Σχολής 2018-2019 [χειμερινό εξάμηνο]

Διαβάστε την πρόσκληση

Βρείτε εδώ την αίτηση