Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για εκλογή Δ/ντών Τομέων

Βρείτε εδώ τo πρακτικό

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κοσμήτορας εκλέγεται ο Καθηγητής της Σχολής ΝΜΜ κ. Γεώργιος Ζαραφωνίτης.

Βρείτε εδώ τo πρακτικό της ψηφοφορίας

Στις 17 Μαρτίου 2020 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός Ομότιμος Καθηγητής και εκ των ιδρυτικών Καθηγητών της Σχολής μας Αντώνης Αντωνίου.

Αντί στεφάνου, η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με τη συνδρομή εν ενεργεία και ομοτίμων μελών ΔΕΠ, κατέθεσε στις 29/06/2020 το ποσό των 330,00 ? στην «Κιβωτό του κόσμου», όπως επιθυμούσε η οικογένεια του εκλιπόντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Προκήρυξη Εκλογής για ανάδειξη διευθυντή εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας ΣΝΜΜ Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια εκλογών Διευθυντών Τομέων ΣΝΜΜ Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη διευθυντών τομέων ΣΝΜΜ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι εταίροι του έργου PELAGOS, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου σε διαμορφωτές πολιτικής της ΕΕ, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα της γαλάζιας ενέργειας στη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης, εκπρόσωποι ΜΜΕ από όλη τη Μεσόγειο θα παρουσιάσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη θάλασσα που έχουν αναπτυχθεί. Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους ΜΜΕ, επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ που εμπλέκονται στον κλάδο της Γαλάζιας Ενέργειας, καθώς και άλλων φορέων όπως πανεπιστήμια, ενεργειακά κέντρα, περιφερειακές αρχές, γραφεία καινοτομίας.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση