Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Προκήρυξη Εκλογής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολογών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη

Προκήρυξη Εκλογής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολογών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη