Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Προκήρυξη Εκλογής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολογών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη

Προκήρυξη Εκλογής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολογών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη

Ανακήρυξη Υποψήφιων Μελών Κοσμητείας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολογών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη

Αποτελέσματα Εκλογών Δ/ντών Τομέων Σχολής Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών

Βρείτε εδώ τα αποτελέσματα