Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Σας ενημερώνουμε πως το ωράριο της γραμματείας της Σχολής θα είναι Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-12.00.

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου: Ανάλυση και Βελτιστοποίηση"

Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 15.12.2020), και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Τομέας "Θαλασσίων Κατασκευών" με γνωστικό αντικείμενο: "Μελέτη και Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών Εκμετάλλευσης Ενεργειακών Πόρων στο Θαλάσσιο Περιβάλλον".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov) μέχρι την 04/06/2021, 23:59.

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου: Ανάλυση και Βελτιστοποίηση"

Ο Πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 15.12.2020), και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Τομέας "Ναυτικής Μηχανολογίας" με γνωστικό αντικείμενο: "Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου: Ανάλυση και Βελτιστοποίηση".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov) μέχρι την 04/06/2021, 23:59.

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ δηλώνουν ομόφωνα ότι στηρίζουν τις ενέργειες της Διοίκησης του Ιδρύματος οι οποίες στοχεύουν στην εμπέδωση της εύρυθμης λειτουργίας του ως καταξιωμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, στη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών διαδικασιών και στην προστασία των εγκαταστάσεών του.

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής καταδικάζουν ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στην απαξίωση των θεσμών του και στη μείωση της προσωπικότητας μελών του και στηρίζουν πρωτοβουλίες που θα εναρμονίσουν το επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος με το υψηλό κύρος που διαθέτει στην ελληνική κοινωνία και διεθνώς.

Το παρόν κοινοποιείται στην Πρυτανεία και αναρτάται στον ιστότοπο της Σχολής

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Γεωργίου Ιωάννης

Ζαραφωνίτης Γεώργιος

Κυρτάτος Νικόλαος

Καϊκτσής Λάμπρος

Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος

Προυσαλίδης Ιωάννης

Σαμουηλίδης Εμμανουήλ

Σπύρου Κωνσταντίνος

Τριανταφύλλου Γεώργιος

Τσούβαλης Νικόλαος

Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Βεντίκος Νικόλαος

Γκίνης Αλέξανδρος

Λυρίδης Δημήτριος

Παπαδόπουλος Χρήστος

Ανυφαντής Κωνσταντίνος

Θεμελής Νικόλαος

Παπαδάκης Γεώργιος

Παπαλάμπρου Γεώργιος

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020, ένα χρόνο μετά την απώλεια του αείμνηστου Καθηγητή Δ. Παντελή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγ. Νικολάου στην Γλυφάδα.

Η δέηση τελέσθηκε σε στενό κύκλο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλουν την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εκ μέρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρέστησαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής Ι. Χατζηγεωργίου καθώς και οι Καθηγητές της Σχολής κ.κ. Ν. Τσούβαλης και Σ. Μαυράκος

Η αγάπη των συναδέλφων, του προσωπικού, αλλά και σύσσωμης της πανεπιστημιακής κοινότητας ας κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή!

Προκήρυξη Εκλογής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολογών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη