Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Βρείτε εδώ περισσότερα.

Για την περίοδο από την Τετάρτη, 15/3/23 μέχρι και την Παρασκευή 17/3/23 τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής και του ΔΠΜΣ στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» θα γίνουν διαδικτυακά στις ώρες που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα. Οι διδάσκοντες θα αναρτήσουν τα απαιτούμενα links στις ιστοσελίδες των μαθημάτων τους για την ενημέρωση των φοιτητών.
Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, μετατίθεται κατά μια εβδομάδα η έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου 2022-23 προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας και οι εξετάσεις των φοιτητών επι πτυχίω.