Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εκλογών για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Υποψηφιότητες για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογής του Κοσμήτορα της ΣΝΜΜ

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια της εκλογής του Κοσμήτορα της ΣΝΜΜ

Διαβάστε την ανακοίνωση

Πρόσκληση επικουρικού-διδακτικού έργου στα μαθήματα της Σχολής 2017-2018 [χειμερινό εξάμηνο] Σημείωση: Η προθεσμία έχει λήξει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαβάστε την ανακοίνωση