Ανακοινώσεις Κοσμητείας
Σας ενημερώνουμε πως το ωράριο της γραμματείας της Σχολής θα είναι Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-12.00.