Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ δηλώνουν ομόφωνα ότι στηρίζουν τις ενέργειες της Διοίκησης του Ιδρύματος οι οποίες στοχεύουν στην εμπέδωση της εύρυθμης λειτουργίας του ως καταξιωμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, στη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών διαδικασιών και στην προστασία των εγκαταστάσεών του.

Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής καταδικάζουν ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στην απαξίωση των θεσμών του και στη μείωση της προσωπικότητας μελών του και στηρίζουν πρωτοβουλίες που θα εναρμονίσουν το επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος με το υψηλό κύρος που διαθέτει στην ελληνική κοινωνία και διεθνώς.

Το παρόν κοινοποιείται στην Πρυτανεία και αναρτάται στον ιστότοπο της Σχολής

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος

Γεωργίου Ιωάννης

Ζαραφωνίτης Γεώργιος

Κυρτάτος Νικόλαος

Καϊκτσής Λάμπρος

Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος

Προυσαλίδης Ιωάννης

Σαμουηλίδης Εμμανουήλ

Σπύρου Κωνσταντίνος

Τριανταφύλλου Γεώργιος

Τσούβαλης Νικόλαος

Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Βεντίκος Νικόλαος

Γκίνης Αλέξανδρος

Λυρίδης Δημήτριος

Παπαδόπουλος Χρήστος

Ανυφαντής Κωνσταντίνος

Θεμελής Νικόλαος

Παπαδάκης Γεώργιος

Παπαλάμπρου Γεώργιος