Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Ανακήρυξη Υποψήφιων Μελών Κοσμητείας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολογών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη