Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κοσμήτορας εκλέγεται ο Καθηγητής της Σχολής ΝΜΜ κ. Γεώργιος Ζαραφωνίτης.

Βρείτε εδώ τo πρακτικό της ψηφοφορίας