Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Στις 17 Μαρτίου 2020 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός Ομότιμος Καθηγητής και εκ των ιδρυτικών Καθηγητών της Σχολής μας Αντώνης Αντωνίου.

Αντί στεφάνου, η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με τη συνδρομή εν ενεργεία και ομοτίμων μελών ΔΕΠ, κατέθεσε στις 29/06/2020 το ποσό των 330,00 ? στην «Κιβωτό του κόσμου», όπως επιθυμούσε η οικογένεια του εκλιπόντος.