Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών εφορευτικής επιτροπής για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου "Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής" της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π."

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση