Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση

Βρείτε εδώ την αίτηση