Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Μελών της Κοσμητείας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε την ανακοίνωση